Discussies voeren in een gesloten groep

Betrek ook de medewerkers in de buitendienst of externe partners erbij

Meerdere discussies met (sub)groepen zijn mogelijk

Autorisatieniveaus kunnen per discussie verschillend ingesteld worden

Moderatie en samenvatten van bijdragen, met behoud van het origineel

Vertalen van bijdragen maakt meertalige discussies mogelijk

Verspil geen tijd door alleen deel te nemen aan de voor u belangrijke diskussies

24 uur per dag beschikbaar, 7 dagen per week

Privacyverklaring

Talksroom hecht grote waarde aan privacy en neemt daarom een aantal maatregelen om er voor te zorgen dat de door Bezoekers verstrekte gegevens vertrouwelijk behandeld worden.

Alle door de Site verzamelde gegevens worden volledig geautomatiseerd afgehandeld en worden daardoor absoluut niet door andere personen gelezen of bekeken.

Alle door Bezoekers aan de Diensten van geleverde informatie worden ongeveer anderhalve maand na afloop van de betreffende Diensten verwijderd van de Site. Alleen de accounts zelf blijven langer beschikbaar, zodat Bezoekers bij hernieuwd gebruik van de Site deze niet opnieuw hoeven aan te maken.

Inzien van persoonlijke gegevens

Alle aangemelde bezoekers kunnen in principe zelf zien wat zij ooit bijgedragen of ingevuld hebben op de Site (zolang deze informatie zich nog op de Site bevindt). De persoonlijke gegevens en de wijze waarop deze getoond dienen te worden kunnen door de Bezoekers zelf aangepast worden.

Overige informatie is altijd ontdaan van persoonlijke gegevens alvorens deze wordt opgeslagen en kan derhalve niet meer toegewezen worden aan een individuele Bezoeker, tenzij het wettelijk verplicht is om deze nog enige tijd te bewaren.

Door het karakter van de Site en haar bedoelde functie, is het niet mogelijk om discussiebijdragen te verwijderen, daar verwijdering van deze bijdragen de betreffende discussie zou vervuilen en de Site juist een getrouwe weergave van alle eerdere bijdragen beoogt te geven. Het is dan ook belangrijk om goed na te denken wat men wil bijdragen alvorens dit ook daadwerkelijk toe te voegen aan een discussie. Wel heeft men na het toevoegen van een bericht nog korte tijd de mogelijkheid om dit nog enigszins aan te passen.

Het verzamelen en gebruik van gegevens

Talksroom gebruikt de gegevens die haar verschaft worden in eerste instantie om de gevraagde en gebruikte Diensten van de Site zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen, dan wel om Bezoekers te voorzien van de gevraagde of aanvullende informatie. Daarnaast kan Talksroom deze gegevens gebruiken om gepersonaliseerde informatie e.d. te presenteren, welke gebaseerd kan zijn op een eerder bezoek of gebruik van de Site dan wel andere verstrekte informatie.

Persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen tegen Talksroom, de Site, haar Diensten en/of hier aan gelieerde ondernemingen, Bezoekers en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van problemen, fraude of illegale activiteiten.

De Site bevat zgn. robot software die alle bijdragen automatisch scant op het gebruik van specifieke woorden (in vele talen) waardoor verondersteld kan worden dat ze de hier boven genoemde (pogingen tot) onrechtmatige of strafbare gedragingen op of via de Site inhouden. Bij meermaalse detectie wordt dit automatisch doorgegeven aan het management van Talksroom, waarna zij kunnen besluiten om hier vervolg aan te geven.

De Site slaat ook algemene internetgegevens op, zoals bijvoorbeeld de door de Bezoekers gebruikte IP nummers, die browsers en computers standaard via het internet mee zenden, dan wel door de Site automatisch gedetecteerd kunnen worden. Dit wordt enerzijds gedaan om het algemene gebruik van de website te kunnen analyseren om zodoende de Site en haar Diensten te verbeteren, en anderzijds om het gebruik van externe referenties te kunnen meten om hierdoor bijvoorbeeld het succes van campagnes en dergelijke vast te kunnen stellen.

Geen verkoop van gegevens aan derden

Talksroom zal de persoonlijke gegevens van Bezoekers niet aan derden verkopen en zal gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als deze betrokken zijn bij de uitvoering of operatie van de Site en haar Diensten of bij de acceptatie of uitvoering van door de Bezoeker zelf geactiveerde Diensten, dan wel bij analyses om de werking van de Site en haar Diensten te verbeteren, te optimaliseren of te waarborgen. Alle medewerkers en de door Talksroom ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en door uw internetprogramma (browser) zal worden opgeslagen. Een cookie bevat meestal alleen gegevens die de website bij uw huidig of volgend bezoek kan helpen om de website zodanig aan u te tonen zoals u dat wilt.

In het algemeen zijn cookies dan ook zeer nuttig, want eerdere instellingen hoeft u daardoor niet meer opnieuw te doen, zoals bijvoorbeeld het onthouden van uw wachtwoord e.d. Andere websites kunnen die cookies niet lezen, waardoor dit soort informatie door anderen niet gebruikt kan worden.

Bekijk de 'cookies' pagina op de Site voor meer informatie over de op deze website gebruikte cookies.

Emails en nieuwsbrieven

Talksroom kan via de Site emails aan ingeschreven Bezoekers versturen om bijvoorbeeld een status e.d. door te geven. Daarnaast worden er af en toe nieuwsbrieven per email verstuurt aan haar klanten, aangemelde Bezoekers of aan diegenen die zich hier expliciet voor hebben aangemeld.

Afmelden van email nieuwsbrieven is mogelijk via de afmeldlink die in iedere nieuwsbrief vermeld staat.

Veilige verbindingen

Ter bescherming van alle persoonsgegevens en andere vertrouwelijke gegevens neemt Talksroom passende beveiligingsmaatregelen, zoals deze gebruikelijk zijn op het internet. Zo maakt de Site gebruik van beveiligde verbindingen (SSL), wat door standaard browsers op een duidelijke wijze getoond zal worden.

Algemene voorwaarden

Deze Privacyverklaring is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van de Site en dienen als een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden gezien te worden.

Klik hier om de algemene voorwaarden, inclusief privacyverklaring, als pdf document te downloaden.

Hulp nodig?

Hoewel u alles zelf kunt instellen, heeft u wellicht toch graag wat hulp, of zelfs speciale wensen.

Laat het ons weten, want we helpen u graag op weg!

Klik hier om contact met ons op te nemen.

Aanmelden

Als u zich aanmeldt kunt u meteen meedoen aan discussies, of uw eigen Talksroom inrichten.

Klik hier om u aan te melden.

Tarieven

Deelnemen aan een of meer discussies op Talksroom is gratis.

Alleen als u een eigen Talksroom wilt inrichten met eigen discussies, betaalt u een klein bedrag voor iedere deelnemer.

Klik hier voor het totale tarievenoverzicht.

Kantel aub het scherm

De website breedte heeft iets meer plaats nodig. Draai het scherm daarom (indien mogelijk).

Let op: Bij sommige smartphones, dient na het draaien de pagina vernieuwd te worden.

Het scherm is te klein

De website heeft een iets breder scherm nodig.