Discussies voeren in een gesloten groep

Betrek ook de medewerkers in de buitendienst of externe partners erbij

Meerdere discussies met (sub)groepen zijn mogelijk

Autorisatieniveaus kunnen per discussie verschillend ingesteld worden

Moderatie en samenvatten van bijdragen, met behoud van het origineel

Vertalen van bijdragen maakt meertalige discussies mogelijk

Verspil geen tijd door alleen deel te nemen aan de voor u belangrijke diskussies

24 uur per dag beschikbaar, 7 dagen per week

Talksroom tarieven

Talksroom werkt met perioden van 28 dagen.

De kosten van Talksroom bedragen slechts 59 euro per periode. Voor dit bedrag kunnen 20 personen gebruik maken van uw Talksroom.

Dat betekent dus slechts 2,95 euro per persoon.

Voor dat bedrag kunnen een of meer discussies binnen een ruimte gevoerd worden door de betreffende personen. Ieder van deze 20 personen kan aan een of meer discussies meedoen binnen de afgenomen ruimte.

Indien u meer personen wilt toelaten tot uw Talksroom, dan kunt u extra toegangsblokken aankopen voor 29 euro per periode. Dit is voor steeds 10 extra personen, wat dus neer komt op slechts 2,90 per persoon.

Voor een toegangsblok vanaf de 80e persoon rekenen we een prijs van 27,50 per periode (voor 10 personen). Dat is dus nog maar 2,75 per persoon.

Voor een toegangsblok vanaf de 150e persoon rekenen we een prijs van 26,50 per periode (voor 10 personen). Dat is dus nog maar 2,65 per persoon.

Voor groepen vanaf 200 personen kunnen we voor langlopende overeenkomsten extra kortingen rekenen. Neem hiervoor contact met ons op.

Startkosten

Voor het gebruik van een eigen Talksroom wordt eenmalig 59 euro berekend.

Dit bedrag verrekenen we echter volledig met de tweede periode, waardoor 20 personen de tweede periode in feite gratis gebruik kunnen maken van Talksroom.

Flexibel gebruik

Het is mogelijk om meer personen toe te voegen aan uw Talksroom, dan waarvoor u betaalt. Feitelijk gebruik is echter alleen mogelijk voor het aantal personen waarvoor betaald is.

Welke personen dat zijn kunt u zelf aangeven, door de feitelijke toegang van personen aan of uit te schakelen. Zodra u iemand uitschakelt kunt u al de volgende dag een andere persoon die plaats toewijzen.

Extra opslag

Voor bovenstaande bedragen heeft u de beschikking over een grote opslagruimte, wat voor beoogt gebruik ruim voldoende is.

Deelnemers kunnen ook enkele bestanden (zoals documenten en afbeeldingen) in discussies uploaden om deze te delen met elkaar. Deze bestanden worden ook opgeslagen in uw ruimte.

Wilt u echter veel en/of zeer grote bestanden via Talksroom delen, dan is het mogelijk dat u hiervoor een extra opslagblok dient aan te kopen.

Zodra 80% van de beschikbare ruimte gebruikt wordt, krijgt de Talksroombeheerder een waarschuwing, zodat deze (indien gewenst) tijdig voor extra opslagruimte kan zorgen.

Als door het uploaden van een bestand de 100% overschreden zou worden, wordt het uploaden van dit bestand geblokkeerd. Uploaden zal dan pas weer mogelijk zijn als een extra opslagblok aangekocht is (of eerder ge-uploadde bestanden in de ruimte verwijderd worden).

Bijdragen vertalen

U kunt zelf een of meerdere deelnemer binnen uw ruimte autorisaties geven om alle bijdragen in specifieke discussies te vertalen. Hier zijn geen enkele extra kosten aan verbonden.

Heeft u zelf geen goede vertalers, dan kunt u Talksroom vragen om alle nieuwe en/of geplaatste berichten en samenvattingen in een discussie voor u te vertalen. Uiteraard worden berichten van uw discussies met discretie behandeld en onze vertalers zijn dan ook gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

Als u van een vertaler van Talksroom zelf gebruik wilt maken dan zijn hier extra kosten aan verbonden. Deze kosten zijn afhankelijk van diverse factoren en wensen die u heeft. Neem hiervoor dan ook contact met ons op.

Betaling en voorwaarden

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en kunnen eenmaal per jaar verhoogd worden.

De perioden van de extra opslag- en toegangsblokken, alsmede vertaaldiensten, lopen altijd gelijk met de periode van de eerste 20 personen.

Betalingen voor een ruimte dienen per periode en van te voren betaald te worden. Ook de extra diensten dienen van te voren betaald te worden. Zodra de bedragen door Talksroom ontvangen zijn worden de diensten meteen geactiveerd.

Minimaal 28 dagen voordat een betaalde periode afloopt krijgt u een melding en kunt u (indien gewenst) al de volgende periode activeren, zodat u altijd tijdig voor betaling kunt zorgen. Betalingen worden pas geacht gedaan te zijn, nadat ze volledig gedaan zijn.

Indien een of meerdere extra toegangsblokken niet of niet geheel betaald worden, wordt de feitelijke toegang voor niet betaalde personen automatisch geblokkeerd. Indien een of meerdere opslagblokken niet of niet geheel betaald worden, dan worden automatisch de oudste opgeslagen bestanden in de ruimte verwijderd. Deze worden door Talksroom nog maximaal één periode bewaard, en worden in die periode automatisch teruggezet als voor het aflopen van die periode de kosten voor de benodigde extra opslagruimte voor de betreffende periode alsnog wordt betaald.

Na ontvangst van iedere correcte en volledige betaling wordt u binnen enkele dagen via een email een pdf document met de factuur toegestuurd. Bij bedragen onder de 50 euro, kan Talksroom de facturering verschuiven naar het begin van de volgende periode, om de facturering samen te voegen met een eventuele factuur voor deze volgende periode.

Voor de facturering worden de adresgegevens gebruikt die horen bij de zgn. ruimtebeheerder, welke in het algemeen de persoon is, die de ruimte in eerste instantie heeft aangevraagd.

Hulp nodig?

Hoewel u alles zelf kunt instellen, heeft u wellicht toch graag wat hulp, of zelfs speciale wensen.

Laat het ons weten, want we helpen u graag op weg!

Klik hier om contact met ons op te nemen.

Aanmelden

Als u zich aanmeldt kunt u meteen meedoen aan discussies, of uw eigen Talksroom inrichten.

Klik hier om u aan te melden.

Tarieven

Deelnemen aan een of meer discussies op Talksroom is gratis.

Alleen als u een eigen Talksroom wilt inrichten met eigen discussies, betaalt u een klein bedrag voor iedere deelnemer.

Klik hier voor het totale tarievenoverzicht.

Kantel aub het scherm

De website breedte heeft iets meer plaats nodig. Draai het scherm daarom (indien mogelijk).

Let op: Bij sommige smartphones, dient na het draaien de pagina vernieuwd te worden.

Het scherm is te klein

De website heeft een iets breder scherm nodig.